مرکز کاشت و پیوند موی طبیعی ایرانیان
(کاشت مو,درمان ریزش مو,مرکز تخصصی پی آر پی, کاشت و پیوند مو,کلینیک تخصصی پی آر پی,ترمیم مو)
ريزش مو در خانمها بيشتر از مردان داراي تغييرات دوره اي است به عنوان مثال در فصل خاصي ريزش موي آنها شديد شده و هر سال اين روند تكرار مي شود و يا بعد از زايمان و بعد از يائسگي موي زيادي از دست مي دهند. حجم موي زنان معمولا با افزايش سن كم مي شود و يا بعضي افراد از نظر ژنتيكي موهاي نازك و كم پشتي دارند و از زمان كودكي كم مو بودند اين موارد كاملا طبيعي بوده و احتياج به درمان خاصي ندارد.0 بسياري از زنان با اين تغیيرات به خوبي كنار آمده و با آن زندگي مي كنند ولي اكثريت فعال تر برخورد كرده و به دنبا ل هر درماني مي روند.البته در صورتي كه مشكل رواني براي فرد ايجاد كند درمانهاي قابل دسترسي موجود مي باشد. در مقابل شرايطي وجود دارند كه عوامل ديگري مثل بيماري،تغييرات هورمو نهاي داخلي و مصرف تعدادي از دارو ها و فاكتورهاي محيطي و ژنتيكي باعث ريزش موي كامل مي شوند اين موارد به درمان داروئي يا جراحي نياز داشته و حتما از طرف بيمار بايد جدي گرفته شود. به نظر بسياري از مردم طاسي مختص مردان مي باشد و خانم ها موهايشان را از دست نمي دهند اما حقيقت چيز ديگري است ميليونها زن در دنيا از طاسي رنج مي برند و ساليانه به تعداد آنها افزوده مي شود. وراثت عامل پرقدرتي در طا سي زنان مي باشد يك زن از هر چهار زن اين نوع طاسي را تجربه مي كنند. بعضي از زنان در مورد از دست دادن موي خود با هيچ كس صحبتي نميكنند زيرا به تصور آنها ريزش مو و طا سي فقط مختص آقايان است و براي خانمها كاملا غير طبيعي است بنابر اين از نظر روحي بسيار آشفته مي شوند و احساس اضطراب شديد و كاهش جذابيت ،كيفيت زندگي آنها را تهديد مي كند. اگر از دست دادن مو تا اين حد باعث مشكلات رواني شود،خانواده،دوستان و پزشك آن فرد بايستي تا حد ممكن به او كمك كند.

علت ريزش مو براي فهم علت ريزش مو بايستي اطلاع دقيقي از مراحل سيكل طبيعي رشد مو داشته باشيم. موهاي انسان به طور طبيعي با يك روش دوره اي رشد مي كنند كه سيكل رشد مو ناميده مي شود (يك مرحله رشد ويك مرحله استراحت و در نهايت ريزش). مرحله رشد يك فوليكول با فوليكل همسايه متفاوت ميباشد و به اين حالت رشد موزائيكي گفته مي شود. مدت آناژن (فاز فعال يا رشد ) 2-8 سال كاتاژن (فاز تحليل رونده )2 -4 سال تلوژن (فاز استراحت ) 2-4 ماه طول مدت هر كدام از اين فازها با توجه به سن، ،شرايط تغذيه،فاكتورهاي هورموني و عوامل فيزيولوژيك و پاتولوژيك بدن مي توانندتغيير كند. يك فوليكول مو در مرحله آناژن به بلند ترين طول خود رسيده و تا عمقي ترين ناحيه درم پايين مي رود در محكمترين حا لت ممكن قرار داردبعد از مدتي فوليكل وارد مرحله كاتاژن شده در اين مرحله تغييرات تحليل برنده كوچك شدن و كوتاه شدن فوليكل شروع مي شود و طول آن تا 1.6 طول آناژن كوتاه ميشود قسمت انتهائي آن (درمال پا پيلا ) جدا مي شود در اين زمان مو وارد فاز استراحت يا تلوژن شده و 2 تا 4 ماه در اين حالت ركود به سر مي برد وقتي يك فوليكل جديد از درمال پاپيلاي باقي مانده شروع به رشد كردموي در حال استراحت ريزش پيدا مي كند و يك موي جديد از جاي خالي آن خارج ميشود . در حالت طبيعي 90% موها در فاز رشد مي باشند و 10% در فاز استراحت و به طور متوسط روزانه 50 تا 100 تار موي تلوژن به هنگام شستن مو و شانه كردن ريزش پيدا مي كنندپس همچنان كه يك مو مي ريزد موي جديد جاي آن را مي گيرد. مشكل زماني آغاز ميشود كه موهاي ريزش يافته بيشتر و سريعتر از موهاي رويش يافته جديد ضعيف شود يا سيكل رشد آنها كوتاه شود و نتواند به حداكثر رشد آناژن برسد در اين حالت بعد از مدتي از تعداد كل موها كاسته شده و يا ممكن است موها نازك تر شده وفرد متوجه كاهش حجم موهايش شود.اين،علت اصلي ريزش مو مي باشد عوامل مختلفي مي توانند روي سيكل رشد مو اثر گذاشته و باعث ريزش موقت و يا دائمي شوند.

 



ارسال توسط متخصص پوست ومو

اسلایدر

JavaScript Codes